Suurtehopuhallus - monipuolinen ja tehokas

Suurtehopuhallusta apuna käyttäen voidaan puhaltaa monipuolisesti eri materiaaleja, kuten sepeliä, mursketta, erilaisia jauheita tai hiekkaa. Menetelmää käytetään tyypillisesti alapohjasaneeraustyömailla. Kun huonolaatuinen maa-aines on poistettu lattian alta, puhalletaan tilalle usein sepeliä tai lecasoraa. Kattotyömailla menetelmää käytetään usein singelin eli suojakiveyksen asentamiseen. Puhaltamalla täytetään myös esimerkiksi hiekkalaatikoita tai siiloja. Monipuolisen kalustomme avulla voimme puhaltaa materiaaleja kohteisiin, joihin ainesten siirtäminen on vaikeaa. Suurtehopuhallukset onnistuvat jopa sadan metrin päähän, eikä korkeus aiheuta ongelmia.

Vaahtolasin suurtehopuhallus

Puhdistetusta lasista paisuttamalla valmistettava vaahtolasimurske on monipuolinen rakennusmateriaali, jota voidaan käyttää rakennusprosessin useassa eri vaiheessa. Käyttöominaisuuksiensa ansiosta vaahtolasi sopii mm. lämpöeristeeksi, routaeristeeksi ja kevennystäytöissä käytettäväksi. Vaahtolasia on saatavilla useassa eri raekoossa 0 – 60mm välillä, jotta jokaiseen kohteeseen löydetään juuri sen vaatimuksia parhaiten vastaava vaihtoehto.

Vaahtolasin hyviä ominaisuuksia ovat erityisesti hyvä asettuvuus, kitkakulma, vedenjohtamiskyky, sekä lämmönjohtavuus (kuivana n. 0,1 W/mK). Valmistustapansa ja -materiaalinsa takia vaahtolasi on lisäksi palamatonta, eikä siitä liukene ympäristöön haitallisia aineita. Vaahtolasi on myös muita materiaali vaihtoehtoja kevyempää, jolloin sen käsittely ja kuljettaminen on helpompaa ja kuljetus kustannustehokkaampaa.