Lecasora®-puhallusurakointi vaativiinkin kohteisiin Lounais-Suomessa

Lecasora on hyvä ratkaisu sekä uudis- että saneerauskohteisiin. Käyttökohteita ovan muun muassa alapohjan lämmöneristys, alapohjan kapillaarikatkoeristys, välipohjan ääneneristys sekä yläpohjan lämmöneristys. Lecasoraa voi käyttää myös kevennysrakenteena maanrakennuskohteissa. Käyttämämme nykyaikaiset menetelmät eivät aseta rajoitteita puhallusmatkan korkeuden tai pituuden suhteen. Lecasoran pölyyntyminen ja murskaantuminen on meidän toteuttamana merkittävästi vähäisempää kuin imurilla perinteisesti puhaltamalla, koska meillä Lecasora puhalletaan suoraan puhallusautosta.

Leca®-kevytsorabetonin puhallusurakointi

Puhallamme laitteistollamme Leca-kevytsorabetonia jopa satoja kuutioita päivässä ilman puhallusmatkan korkeus- tai pituusrajoitteita. Leca-kevytsorabetonia voidaan käyttää esimerkiksi välipohjissa.

Leca®-soran kierrätyksestä

Maanrakentamisessa Lecasoraa joka on poistettu käytössä voidaan uusiokäyttää muun muassa erilaisissa täytöissä. Kattoremontteja tehdessä Lecasoraa vapautuu usein uusiokäyttöön, kun eristyksessä käytetty kevytsora poistetaan yläpohjasta. Alapohjissakin käytettyä Lecasoraa voidaan kerätä hyvin kierrätettäväksi esimerkiksi linjasaneerauksen ohessa.