Lecasora®-puhallusurakointi vaativiinkin kohteisiin Lounais-Suomessa

Leca®-sora on hyvä ratkaisu sekä uudis- että saneerauskohteisiin. Käyttökohteita ovan muun muassa alapohjan lämmöneristys, alapohjan kapillaarikatkoeristys, välipohjan ääneneristys sekä yläpohjan lämmöneristys. Leca®-soraa voi käyttää myös kevennysrakenteena maanrakennuskohteissa. Käyttämämme nykyaikaiset menetelmät eivät aseta rajoitteita puhallusmatkan korkeuden tai pituuden suhteen. Leca®-soran pölyyntyminen ja murskaantuminen on meidän toteuttamana merkittävästi vähäisempää kuin imurilla perinteisesti puhaltamalla, koska meillä Leca®-sora puhalletaan suoraan puhallusautosta.

Leca®-kevytsorabetonin puhallusurakointi

Puhallamme laitteistollamme Leca®-kevytsorabetonia jopa satoja kuutioita päivässä ilman puhallusmatkan korkeus- tai pituusrajoitteita. Leca®-kevytsorabetonia voidaan käyttää esimerkiksi välipohjissa.

Leca®-soran kierrätyksestä

Maanrakentamisessa Leca®soraa joka on poistettu käytössä voidaan uusiokäyttää muun muassa erilaisissa täytöissä. Kattoremontteja tehdessä Leca®soraa vapautuu usein uusiokäyttöön, kun eristyksessä käytetty kevytsora poistetaan yläpohjasta. Alapohjissakin käytettyä Leca®soraa voidaan kerätä hyvin kierrätettäväksi esimerkiksi linjasaneerauksen ohessa.