Uudisrakentaminen

Kun puhallusvilla puhalletaan ammattilaisen toimesta kunnolla ja riittävän tehokkaana kerroksena, siihen ei synny eristyskykyä heikentäviä rakoja tai reikiä, eikä eristettä tarvitse lisäillä vuosien mittaan.

Vinot katot ja ontelot

Puhalluseristeet ovat tyyppihyväksyttyjä vain vaakasuoriin yläpohjiin. Tietyin edellytyksin asiakkaan niin halutessa puhalluseristeillä voidaan eristää myös vinot katot ja ontelot.  Ontelopuhalluksissa onteloiden on oltava umpinaisia kaikilta sivuiltaan ja puhalluspaineen kestäviä. Työ onnistuu parhaiten kaltevuudessa 1:3 – 1:1,5. Onteloissa ei saa olla puhallusta haittaavia rakenteita: IV-kanavia, upotettuja valaisimia tai vastaavia rakenteita. Puhallusvilla puhalletaan mahdollisimman tiiviiksi painumien estämiseksi. Menekki on yleensä 1,5 – 2-kertainen tyyppihyväksynnän mukaiseen puhallukseen verrattuna. Eristystyö on voitava tarkastaa läpinäkyvän höyrynsulun läpi, ja tilaajan tulee tarkastaa ja sen jälkeen hyväksyä tilattu työ.

Puhallusvillaeristyksen U-arvo

Lämmöneristyksen minimimitoitus määritellään Rakentamismääräyskokoelmassa. Sen sisältämät vaatimukset esitetään U-arvona (W/m2K) eli lämmönläpäisykertoimena. U-arvojen perusteella määritellään, mikä on oikea eristyksen paksuus. Esimerkiksi yläpohjiin suositellaan 500-600 mm:n lämmöneristystä puhallusvillalla.

Vaakasuora

Vaakasuorissa yläpohjissa täytyy varmistua, että reunalle on asennettu tuulenohjaimet tai että reunan tuulensuoja nousee 100 mm yli eristepaksuuden. Laskutusperusteena käytetään normaalisti pinta-ala kertaa paksuus -laskentakaavaa.

Loivasti vino esim. saksikattotuolit

Loivasti vinoissa rakenteissa, maks. 1:5, voidaan puhallusvilla puhaltaa suoraan höyrynsulkumuovin päälle. Tällöin on reunalla oltava tuulenohjain tai reunan tuulensuoja tulee olla riittävän korkea. Ainemenekki kasvaa noin 15-20 % ns. valliin puhalluksen vuoksi ja laskutusperusteena käytetään säkkimenekkiä. Loivasti vinot 1:4 rakenteessa täytyy puhallusvillan alla olla liukumaton pinta (esim. villalevy). 

Jyrkät rakenteet

Jyrkissä rakenteissa > 1:4 täytyy käyttää ns. kotelo- tai ontelorakennetta. Rakenteen yläpinnassa on oltava puhalluspaineen kestävä tuulensuojalevy ja alapinnassa höyrynsulkumuovi tuettuna rimoituksella k300. Jos rakenteena on ristikkopalkit, tulee ristikon toinen sivu olla suljettuna esim. levyllä tai paperilla, jotta onteloihin saadaan puhallettua villa tarpeeksi tiukkaan painumisen ja valumisen estämiseksi. Ainemenekki noin 1,5 – 2-kertainen tilavuuteen nähden. Laskutusperusteena säkkimenekki.

Puhallusvillan suurtehopuhallus voidaan suorittaa joko yläkolmiosta, vesikatolta säävarauksin, höyrynsulkumuovin läpi (reijät paikkaa tilaaja) tai pulpettikatoissa räystäältä. Hankalissa ja epävarmoissa rakenteissa edustajamme käy paikan päällä arvioimassa puhallusmahdollisuuden ja työtekniikan sekä kustannukset.